Detail of the student project

List
Topic:Nové metody zpracování přirozeného jazyka v medicíně
Department: Analýza a interpretace biomedicínských dat
Supervisor:doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Přirozená komunikace, simulující diskuzi s lékařem či terapeutem, popř. přirozené ovládání podpůrných softwarových řešení v průběhu operace, je jednou z nejprogresivnějších technologií v medicíně. Téma rozvijí specifické problémy komunikace v lékařské oblasti jako je úzce zaměřená odborná terminologie, lékařské zkratky či chybějící standardy v klinické praxi. Výzkum v oblasti zpracování přirozeného jazyka bude aplikován zejména v těchto oblastech medicíny jako neurologie či kardiologie (hlasová komunikace s vizualizačním softwarem během hloubkové mozkové stimulace nebo ablace atriální fibrilace), adiktologie (terapeutická komunikace pacienta s dialogovým systémem založeným na umělé inteligenci) nebo diabetologie (podpůrná terapie během managementu nemoci).

V ukázkovém případě se jedná o dlouhodobé vedení dialogu (několik terapeutických seancí) terapeuta s klientem v oblasti závislostí (cigarety, alkohol či drogy). Cílem je vytvořit chatovací platformu, která bude jednak napovídat dalsí odpověd terapeuta z historie komunikace )a shrne aktualní komunikaci do karty klienta. K dispozici je více než 1500h přepisu dialogů terapeut-klient.
Bibliography:- Chaojie Wen, Tao Chen, Xudong Jia, Jiang Zhu; Medical Named Entity Recognition from Un-labelled Medical Records based on Pre-trained Language Models and Domain Dictionary. Data Intelligence 2021; 3 (3): 402–417.

- Kai Lv and Yuqing Yang and Tengxiao Liu and Qinghui Gao and Qipeng Guo and Xipeng Qiu, Full Parameter Fine-tuning for Large Language Models with Limited Resources, https://arxiv.org/abs/2306.09782

- Michele Tanana, A Comparison of Natural Language Processing Methods for Automated Coding of Motivational Interviewing, Journal of substance abuse treatment, 2015

- Kyo-Joong Oh, DongKun Lee, ByungSoo Ko, Ho-Jin Choi, A Chatbot for Psychiatric Counseling in Mental Healthcare Service Based on Emotional Dialogue Analysis and Sentence Generation, 18th IEEE International Conference on Mobile Data Management (MDM), 2017

- Patrick Lewis and Ethan Perez and Aleksandra Piktus and Fabio Petroni and Vladimir Karpukhin and Naman Goyal and Heinrich Küttler and Mike Lewis and Wen-tau Yih and Tim Rocktäschel and Sebastian Riedel and Douwe Kiela, Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks, https://arxiv.org/abs/2005.11401v4

- Bang Yang and Asif Raza and Yuexian Zou and Tong Zhang, Customizing General-Purpose Foundation Models for Medical Report Generation, https://arxiv.org/abs/2306.05642

- Jiang, L.Y., Liu, X.C., Nejatian, N.P. et al. Health system-scale language models are all-purpose prediction engines. Nature 619, 357–362 (2023). https://doi.org/10.1038/s41586-023-06160-y
Responsible person: Petr Pošík