Detail of the student project

List
Topic:Doplňování neúplné 3D reprezentace prostředí daty z palubních senzorů vícerotorové helikoptéry
Department: Multirobotické systémy
Supervisor:Ing. Vít Krátký
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Při skenování vnitřních prostor pomocí 3D pozemního skeneru není vždy možné najít takové pozice pozemního skeneru, aby výsledný sken obsahoval všechny části objektu. Cílem projektu je vyvinout systém pro doplňování reprezentace prostředí ve formě mračna bodů daty získanými z palubních senzorů vícerotorových helikoptér. Navržený systém bude zahrnovat identifikaci prostorů s chybějícímí daty, plánování trajektorie pro získání požadovaných dat a složení výsledného skenu ze skenu získaného pomocí 3D pozemního skeneru a ze skenů získaných z palubních senzorů vícerotorové helikoptéry. Téma je součástí projektu dokumentace historických objektů (http://mrs.felk.cvut.cz/projects/dronument).

Klíčová slova: ROS, UAV, drona, multirotorová helikoptéra, plánování, zarovnávání skenů
Responsible person: Petr Pošík