Detail of the student project

List
Topic:Implementace 12vrstvého modelu hlavy pro lokalizaci zdrojů EEG
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Vlastimil Koudelka, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem práce je navrhnout, realizovat a otestovat implementaci 12vrstvého modelu lidské hlavy na individuálním MRI snímku hlavy pro lokalizaci zdrojů EEG. Pro úspěšnou implementaci bude potřeba vytvořit model extrahováním oblastí z detailního anatomického modelu lidské hlavy a následně tento model vhodně registrovat na individuální MRI snímek lidské hlavy. Vliv 12vrstvého modelu na kvalitu lokalizace zdrojů bude vyhodnocen testováním na simulovaných i reálných datech high-density EEG. Práce bude probíhat ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví (Klecany, Česká republika) a Ústavem informatiky, AV ČR.
Responsible person: Petr Pošík