Detail of the student project

List
Topic:Řízení jízdy všesměrového podvozku mobilního robotu
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jan Chudoba
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem práce je návrh a implementace metody pro řízení pohybu všesměrového podvozku mobilního robotu se speciálními druhy kinematik se zaměřením na konstrukci podvozků s koly otáčejícími se ve svislé ose. Vstupem metody je plán s požadovanou trajektorií pohybu. Řízení musí respektovat detekované překážky a zajistit úpravu trajektorie tak, aby došlo k jejich efektivnímu objetí. Snahou je maximálně využít kinematické možnosti podvozku.
Pro účely praktické demonstrace je k dispozici reálná robotická platforma.
Responsible person: Petr Pošík