Detail of the student project

List
Topic:Model extrakorporální membránová oxygenace (ECMO)
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc.
Announce as:Diplomová práce, Semestrální projekt
Description:Vypracujete v jazyce Modelica model ECMO přístroje napojeného na pacienta, využijte pro to knihovnu Physiolibrary (https://www.physiolibrary.org/).
Responsible person: Petr Pošík