Detail of the student project

List
Topic:Výroba malé bezpilotní více-rotorové helikoptréry
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Tomáš Báča
Announce as:Diplomová práce, Semestrální projekt
Description:Student se nejprve seznámí s principem fungování vícerotorových bezpilotních helikoptér. Poté navrhne a sestrojí malou helikoptéru s palubním počítačem za účelem pozdějšího testování a vývoje řídicího software. Helikoptéra by měla být vhodná pro interakci člověk-stroj, měla by být schopná se lokalizovat v prostoru pomocí kamerového systému.
Bibliography:[1] Augugliaro, Federico, and Raffaello D'Andrea. "Admittance control for physical human-quadrocopter interaction.", IEEE 2013 European Control Conference (ECC), 2013.

[2] T. Báča, M. Petrlı́k, M. Vrba, V. Spurný, R. Pěnička, D. Hert, and M. Saska, “The MRS UAV System: Pushing the frontiers of reproducible research, real-world deployment, and education with autonomous unmanned aerial vehicles,”, https://arxiv.org/abs/2008.08050, 2020.
Responsible person: Petr Pošík