Detail of the student project

List
Topic:Implementace vyhledávání obrázků pomocí CNN v TensorFlow2
Department: Skupina vizuálního rozpoznávání
Supervisor:doc. Mgr. Ondřej Chum, Ph.D.
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:
Responsible person: Petr Pošík