Detail of the student project

List
Topic:Navigace robotické helikoptéry ve strukturovaném prostředí
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jan Chudoba
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem práce je návrh, implementace a vyzkoušení navigačního systému pro malou robotickou helikoptéru v prostředí s překážkami. Návrh metod by měl vycházet z prostudování současné problematiky. Předpokládá se testování systému jak v simulátoru, tak na skutečné helikoptéře, podle reálných možností. Pro práci bude k dispozici vybavení laboratoře IMR, zejména model helikoptéry a motion-capture lokalizační systém Vicon.
Bibliography:https://arxiv.org/abs/2008.08835
Responsible person: Petr Pošík