Detail of the student project

List
Topic:Konstrukční heuristiky pro tzv. Multi-vehicle routing problem (MVRP) s časovými okny a omezeními na vyzvednutí a doručení
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Petr Pošík, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Semestrální projekt
Description:Porovnejte existující nebo vámi navržené konstrukční heuristiky pro řešení úlohy MVRP.

* Seznamte se s konstrukčními heuristikami používanými pro řešení úlohy MVRP v literatuře.
* Vybranou podtřídu MVRP problémů dobře definujte a popište instance problémů, na nichž budete algoritmy testovat.
* Implementujte konstrukční huristiky založené na grafových algoritmech a na algoritmech pro shlukování.
* Porovnejte zvolené heuristiky na vybraných instancích problému.
Responsible person: Petr Pošík