Detail of the student project

List
Topic:Jednotné zpracování dat z kamerových systémů
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Mgr. Petr Švarný, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:V naší laboratoři máme k dispozici vícero nástrojů pro zpracování obrazu, Smart Robots kameru pro bezpečnou spolupráci člověka a robota, Intel RealSense víceúčelovou RGBD kameru a také Qualisys Motion Capture system užívaný obecně pro motion capture. Bohužel však každý z nich funguje separátně a tedy nemůžeme efektivně porovnávat jejich výsledky. V našem výzkumu bychom však chtěli tyto systémy porovnávat a vyhodnotit jejich výhody a nevýhody. Cílem projektu je vytvořit rámec ve kterém se mohou data z těchto tří systémů setkat za účelem porovnání. Qualisys poskytuje nejpřesnější data o poloze člověka díky svému systému kamer, zatímco zbylé dva systémy spoléhají pouze na jedno pozorovací místo a mohou během detekce mít různé potíže (zakrývání, šum atp.).
Bibliography:Qualisys system - https://www.qualisys.com/cameras/
Intel RealSense D345 - https://www.intelrealsense.com/depth-camera-d435/
Smart Robots - http://smartrobots.it/
Responsible person: Petr Pošík