Detail of the student project

List
Topic:Navigace mobilního robotu v obecném terénu
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jan Chudoba
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Prostudujte současné metody navigace mobilních robotů v obecném terénu s ohledem na mapování terénu robotem a detekce jeho průjezdnosti. Po konzultaci s vedoucím navrhněte navigační systém umožňující robotu bezpečně dojet na zadané cílové místo v předem neznámém terénu. Vzhledem ke komplexnosti úlohy se předpokládá, že systém může fungovat za určitých omezujících podmínek, jejichž specifikace bude součástí řešení úlohy. Práce bude realizována s využitím vhodného robotického simulátoru s výhledem na následné nasazení na laboratorní robot.
Bibliography:dodá vedoucí práce, dohledání dalších relevantních zdrojů je součástí zadání
Responsible person: Petr Pošík