Detail of the student project

List
Topic:Robustní vizuální lokalizace mobilních robotů na bázi CNN
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:IMR
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem této práce je návrh a implementace metod pro vizuální relokalizaci mobilních robotů založených na CNN. Student bude mít k dispozici připravený state-of-the-art framework pro vizuální rozpoznávání míst. Bude provedena rešerše metod pro extrakci visuálních příznaků za použití CNN a vybraná metoda bude využita k vizuální lokalizaci a získání geometrické transformace polohy robotu. Navržené metody budou integrovány do existujícího navigačního frameworku a využity pro relokalizaci a detekci uzavírání smyček v reálném čase. Výsledný systém bude testován na veřejných (či vlastních) datasetech a budou provedeny praktické testy na robotických systémech v laboratoři IMR kde budou k dispozici přesné referenční lokalizační systémy.
Responsible person: Petr Pošík