Detail of the student project

List
Topic:Metaheuristický framework pro optimalizační problémy reprezentovatelné permutací
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. David Woller
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Metaheuristiky jsou aproximační metody pro hledání dostatečně dobrých řešení obtížných problémů diskrétní optimalizace.
Hlavní výhodou oproti exaktním metodám je jejich škálovatelnost, nevýhodou pak časová náročnost návrhu a implementace metody na míru danému problému.
Naším dlouhodobým cílem je vytvořit knihovnu metaheuristik schopných řešit širší třídu problémů, sdílejících reprezentaci řešení.
Velmi dlouhodobým cílem pak je integrovat knihovnu do některého z Open Source optimalizačních frameworků (např. Google OR-Tools).

Semestrální projekt je zaměřen na problémy reprezentovatelné permutací s opakováním (např. Travelling Salesman Problem, Vehicle Routing Problem, Quadratic Assignment Problem, Permutation Flowshop Problem, Jobshop problem..).
Responsible person: Petr Pošík