Detail of the student project

List
Topic:Metaheuristický solver pro optimalizační problémy s permutativní reprezentací
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:IMR
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Metaheuristiky jsou aproximační metody pro hledání dostatečně dobrých řešení obtížných problémů diskrétní optimalizace.
Hlavní výhodou oproti exaktním metodám je jejich škálovatelnost, nevýhodou pak časová náročnost návrhu a implementace metody na míru danému problému.

Naším cílem je vytvořit metaheuristický solver schopný řešit širší třídu problémů, které sdílejí permutativní reprezentaci řešení.
Příklady takových problémů jsou Travelling Salesman Problem, Vehicle Routing Problem, Quadratic Assignment Problem, Permutation Flowshop Problem, Jobshop Problem.
Dlouhodobým cílem pak je integrovat knihovnu do některého z Open Source optimalizačních frameworků.

Projekt je vypsaný druhým rokem, budete tedy rozvíjet již existující solver.

Kontakt: wolledav@cvut.cz
http://imr.ciirc.cvut.cz/People/David
IMR CIIRC ČVUT
Responsible person: Petr Pošík