Detail of the student project

List
Topic:Detekce objektů známé velikosti
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jan Čech, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Navrhněte metodu detekce objektů, která používá apriorní informaci o velikosti objektu a geometrii scény. Otestujte, vyhodnoťte z hlediska přesnosti a rychlosti běhu.
Responsible person: Petr Pošík