Detail of the student project

List
Topic:Stereo termo kamera
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:RNDr. Petr Štěpán, Ph.D.
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Nastudujte si algoritmy pro stereo kamery. Navrhněte a otestujte možnosti vytváření hloubkových dat z dvou termo kamer FLIR Lepton.
Zjistěte, jakých přesností lze dosáhnout v různých konfiguracích stereo kamer.
Responsible person: Petr Pošík