Detail of the student project

List
Topic:Rozpoznávání aut z audia
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Vojtěch Franc, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem projektu je navrhnout a implementovat systém pro rozpoznávání aut z audiozáznamu provozu na pozemní komunikaci. Hlavní funkcionalitou systému bude počítání průjezdů aut v jednotlivých průzích. Součástí úkolu je statistické vyhodnocení přesnosti systému a porovnání s existujícími řešeními.
Bibliography:- Slobodan Djukanović et al. Robust Audio-Based Vehicle Counting in Low-to-Moderate Traffic Flow. 31st IEEE Intelligent Vehicles Symposium, October 2020, Las Vegas, NV, United States.
- Alicja Wieczorkowska et al. Spectral features for audio based vehicle and engine classification. Journal on Intelligent Information Systems. 50:265-290. 2018.
Responsible person: Petr Pošík