Detail of the student project

List
Topic:Řízení dronu Ryze Tello při průletu překážkami
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:RNDr. Petr Štěpán, Ph.D.
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:1) Seznamte se se způsoby ovládání dronu Ryze Tello
2) Navrhněte a otestujte algoritmy pro průlet definovanými překážkami.
Bibliography:Tello SDK 2.0, https://dl-cdn.ryzerobotics.com/downloads/Tello/Tello%20SDK%202.0%20User%20Guide.pdf
Responsible person: Petr Pošík