Detail of the student project

List
Topic:Lokalizace v okolí stožáru vysokého napětí
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:RNDr. Petr Štěpán, Ph.D.
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Nastudujte zpracování dat z laserových hloubkoměrů Ouster.
Navrhněte algoritmus pro lokalizaci dronu v okolí stožáru vysokého napětí.
Responsible person: Petr Pošík