Detail of the student project

List
Topic:Sémantická podobnost vět
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jiří Spilka, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Semestrální projekt
Description:Cílem práce je porozumět a prakticky vyzkoušet algoritmy používané pro sémantickou podobnost vět. V aplikacích se velmi často používají algoritmy založené na modelu BERT a jeho deriváty. Velmi dobré výsledky pro porovnání textů nabízejí modely typu cross-encoder a bi-encoders, kde obě architektury přinášejí určité výhody a nevýhody. Cílem práce je seznámit s těmito modely a prakticky je porovnat pro úlohu sémantické podobnosti.
Responsible person: Petr Pošík