Detail of the student project

List
Topic:Bio-inspirovaná stabilizace rojů pomocí hustotových neuronových sítí
Department: Multirobotické systémy
Supervisor:Ing. Matouš Vrba
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem projektu je vyvinou a otestovat konvoluční neuronovou síť pro odhad hustoty objektů v obraze za účelem stabilizace roje dron na základe výstupů této sítě.
Vstupem sítě budou RGB obrazy z palubní kamery drony, která je členem roje, a jejím výstupem bude hustota ostatních členů roje v obraze.
Výsledný algoritmus bude otestován v simulaci ve zpětné vazbě stabilizace vzájemné polohy skupiny dron.
Projekt je inspirován vnímáním a vzájemnou koordinací zvířat, která žijí ve stádech, rojích a hejnech, a naším dlouhodobým výzkumem v aplikaci těchto principů v robotice (viz http://mrs.felk.cvut.cz/research/swarm-robotics).
Bibliography:J. E. Herbert-Read; Understanding how animal groups achieve coordinated movement. J Exp Biol 1 October 2016; 219 (19): 2971–2983. doi: https://doi.org/10.1242/jeb.129411
Yingying Zhang, Desen Zhou, Siqin Chen, Shenghua Gao, Yi Ma; Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016, pp. 589-597
Responsible person: Petr Pošík