Detail of the student project

List
Topic:Vizualizace a zpracování dat uživatelů závislých na nikotinu
Department: Analýza a interpretace biomedicínských dat
Supervisor:doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:1) Seznamte se s problematikou nikotinové závislosti a její léčby
2) Proveďte explorační analýzu a použijte základní NLP metody pro vizualizaci dat
3) Spočítejte digitální fenotypy uživatelů pomocí metod shlukování
Responsible person: Petr Pošík