Detail of the student project

List
Topic:Vizualní Sudoku solver
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Vojtěch Franc, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Navrhněte a implementujte vizuální Sudoku solver. Vstupem solveru bude obrázek se zadáním Sudoku. Solver převede zadání do symbolické reprezentace a hlavolam vyřeší. Součástí úkolu je statistické vyhodnocení úspěšnosti navrženého solveru a jeho porovnání s existujícími řešeními.
Bibliography:- Wang et al. SATNet: Bridging deep learning and logical reasoning using a differentiable satisfiability solver. ICML 2019.
- Amos, Kolter. OptNet: Differentiable Optimization as a Layer in Neural Networks. ICML 2017
Responsible person: Petr Pošík