Detail of the student project

List
Topic:Stavba wall-climbing robotu
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Vojtěch Vonásek, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Semestrální projekt
Description:Wall-climbing robot je speciální typ robotu určený pro pohyb na šikmých a vertikálních površích. Jejich využití je např. při čistění fasád, inspekci apod. Klíčovým prvkem těchto robotů jsou mechanismy chapadel udržující robota ve styku s povrchem. Cílem této práce je navrhnout wall-climbing robota, nebo zvolit vhodnou existující platformu, na základě které bude možné takového robota postavit. Součástí práce je podrobná rešerže existujících mechanismů chapadel, robotických platforem atd. Výstupem práce je jednak podrobný technický report o stavu problematiky, návrh nového robota nebo podrobný popis vybrané plaftormy a dále pak příprava prototypu robotu.
Bibliography:[1] Jose, J. A. I. S. E., et al. "A Survey on Magnetic Wall-Climbing Robots for Inspection." Transst. J 8 (2018): 59-68.
[2] Nansai, Shunsuke, and Rajesh Elara Mohan. "A survey of wall climbing robots: recent advances and challenges." Robotics 5.3 (2016): 14.
[3] Liu, Yanwei, et al. "A wheeled wall-climbing robot with bio-inspired spine mechanisms." Journal of Bionic Engineering 12.1 (2015): 17-28.
Responsible person: Petr Pošík