Detail of the student project

List
Topic:Vizuální detekce dopravních kuželů pro autonomní formuli
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jan Čech, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Navrhněte detektor dopravních kuželů, který poběží na kamerách stávající autonomní formule. Kamery zkalibrajte do společné souřadné soustavy. Implementujte a vyhodnoťte z hlediska přesnosti detekce a výpočetní rychlosti.
Responsible person: Petr Pošík