Detail of the student project

List
Topic:Pritoritní přístup hledání cest pro více agentů
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:IMR
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Multi-agentní plánování (Multi-Agent Path Finding) je NP-těžká úloha široce zkoumaná jak robotiky, tak komunitou umělé inteligence. Zejména v posledních letech bylo navrženo mnoho řešení, které se liší kvalitou nalezeného řešení a výpočetními nároky. Cílem studenta bude vybranou metodu MAPF naimplementovat. Postup bude následující:
1) Seznámit se se simulátorem pro multi-agentní plánování (https://github.com/Kei18/mapf-IR)
2) Seznámit se s metodami [1,2]
3) Metodu [2] naimplementovat.
4) Provést experimentální ověření funkčnosti a vlastností implementovaného algoritmu a tyto zdokumentovat.

Kontakt: kulich@cvut.cz, IMR
Bibliography:[1] https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5980306
[2] https://arxiv.org/abs/1812.06356
Responsible person: Petr Pošík