Detail of the student project

List
Topic:Řešení problému Job Shop Scheduling pro exekuci plánů multi-agentního plánování.
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:IMR
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Úloha multi-agentního plánování (Multi-Agent Path Finding) spočívá v nalezení optimální bezkolizní trajektorie pro skupinu mobilních agentů (robotů) ze startovní polohy do cílové.
Při vykonávání plánu nicméně může dojít k neočekávaným událostem, které znemožní realizovat plán tak, jak byl navržen. Proto je nutné během realizace sledovat, zda k takovýmto událostem došlo a následně plán opravit. Možným přístupem opravy plánu je definovat problém jako Job Shop Scheduling. Úkolem studenta tak bude:
1) Seznámit se s metodami řešícími problém Job Shop Scheduling (JSS).
2) Vybrané metody (např. [1,2]) implementovat.
3) Experimentálně ověřit funkčnost a vlastnosti implementovaného algoritmu na datasetu JSPLIB [3] a výsledky zdokumentovat.
4) Navrhnout způsob definice problému realizace plánu jako JSS.
Bibliography:[1] https://link.springer.com/chapter/10.1007/11730095_22
[2] https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4615-1507-4_3
[3] https://github.com/tamy0612/JSPLIB
Responsible person: Petr Pošík