Detail of the student project

List
Topic:Demonstrátor systému plánování pro více agentů
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:IMR
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:V rámci řešení EU projektu SafeLog vznikl laboratorní demonstrátor s roboty TurtleBot pro plánování trajektorií pro skupinu robotů v automatizovaném skladu. V semestrálním projektu je cílem se seznámit s tímto prostředím a toto dále rozvíjet. Konkrétní postup je následující:
1) Seznámit se s aktuální stavem vývoje demonstrátoru a se simulátorem pro multi-agentní plánování (https://github.com/Kei18/mapf-IR).
2) Upravit simulátor tak, aby sloužil jako základní uživatelské rozhraní (GUI) demonstrátoru.
3) Zobrazovat pozice robotů získané ze systému Vicon v GUI.
4) Integrovat dodané komponenty pro plánování a generování plánů do systému.
Responsible person: Petr Pošík