Detail of the student project

List
Topic:Vizuální navigace mobilního robotu
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:IMR
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Metody pro vizuální lokalizaci, navigaci a reprezentaci prostředí jsou nedílnou součástí dnešního state-of-the-art pro řízení mobilních robotických systémů. Úkolem studenta bude zprovoznění vybraného softwarového frameworku pro vizuální lokalizaci využívající 2D či 3D kamery, a využití jeho výstupů pro tvorbu rozšířené reprezentace prostředí vhodné pro plánování pohybu mobilních robotů. Výsledná reprezentace bude využita a experimentálně ověřena v ukázkové úloze pro navigaci mobilního robotu (explorace, prohledávání prostředí, lokalizace objektů v prostoru). Pro práci jsou k dispozici různé typy mobilních robotů z laboratoře IMR a jejich modely pro testování v simulačním prostředí.
Responsible person: Petr Pošík