Detail of the student project

List
Topic:Platforma pro snadné testování reakcí, postřehu a některých kognitivních schopností
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Petr Novák, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:V mnoha případech a také často jsou potřeba různé (převážně snadné) testy pro vyšetření reakcí, postřehu a rovněž mnoha kognitivních schopností. Tyto testy se většinou skládají ze souboru podnětů, reakčních senzorů a poté vyhodnocení. Vzhledem k podobnosti těchto testů je vhodné vytvořit vhodnou platformu pro jejich snadné uskutečnění podle aktuálních potřeb.
Bibliography:WWW stránky nalezených / obdobných projektů, manuály a další relevantní informace
Noviello Carmine, Mastering STM32, LeanPub, 2017
Price Mark, C# 8.0 and .NET Core 3.0 - Modern Cross-Platform Development, Packt, 2019
(další potřebné materiály poskytne vedoucí práce)
Responsible person: Petr Pošík