Detail of the student project

List
Topic:Kooperativní detekce a rozeznávání gest rojem dron
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Matouš Vrba
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Vyviňte metodu kooperativní detekce a rozpoznávání gest osoby z obrazu několika kamer, umístěných na spolupracujících dronách.
Pro rozpoznávání gest použijte neuronovou síť.
Využijte redundanci systému ke zlepšení robustnosti rozpoznávání pomocí konsenzu mezi více členy týmu.
Prozkoumejte možnost dotrénovávání neuronové sítě za letu v případech, kdy se konsenzus liší od výstupů minority členů týmu.
Cílem je využít rozpoznaná gesta pro ovládání roje dron operátorem (viz http://mrs.felk.cvut.cz/research/swarm-robotics).
Responsible person: Petr Pošík