Detail of the student project

List
Topic:Polygonální dekompozice pro efektivní výpočet polygonu viditelnosti
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:IMR
Announce as:Diplomová práce, Semestrální projekt
Description:- Seznamte se s knihovnou Polyanya (https://bitbucket.org/mlcui1/polyanya/src/master/) pro hledání nejkratší cesty mezi dvěma body.

- Upravte výše zmíněnou knihovnu pro nalezení polygonu viditelnosti z daného bodu.

- Experimentálně porovnejte realizovaný algoritmus s algoritmem TriVis.

- Navrhněte algoritmus pro vygenerování optimálního pokrytí daného prostředí polygony a nahraďte jím algoritmus M-CDT používaný v knihovně Polyanya.

- Experimentálně porovnejte chování knihovny Polyanya s navrženým algoritmem a algoritmem M-CDT.
Bibliography:[1] Shen, B.; Cheema, M. A.; Harabor, D.; and Stuckey, P. J. 2020a. Euclidean Pathfinding with Compressed Path Databases. In Proceedings of the Twenty-Ninth International Joint Conference on Artificial Intelligence, IJCAI 2020, 4229–4235

[2] Cui, M.; Harabor, D. D.; and Grastien, A. 2017. Compromise-free Pathfinding on a Navigation Mesh. In Proceedings of the Twenty-Sixth International Joint Conference on Artificial Intelligence, IJCAI 2017, Melbourne, Australia, August 19-25, 2017, 496–502.
Responsible person: Petr Pošík