Detail of the student project

List
Topic:Tvorba jazykového modulu pro humanoidního robota Pepper
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Michal Vavrečka
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Vytvořte modul pro zpracování přirozeného jazyka (čestina, angličtina), který bude schopen odpovídat na otázky v přirozeném jazyce a doporučit uživateli vhodný mediální obsah na základě jeho uživatelského profilu.Implemetujte tento modul do humanoidního robota Pepper. Modul otestujte při interakcích s uživateli a evalujte na základě zpětné vazby.
Responsible person: Petr Pošík