Detail of the student project

List
Topic:Zpracování dat z palubních senzorů dronu s využitím paralelizace na GPU
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Petr Štibinger
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem projektu je implementace metod pro zpracování palubních měření dronu (např. kamera nebo 3D LiDAR) s využitím paralelních výpočtů na GPU. Konkrétní typ úlohy může být přizpůsoben schopnostem a dovednostem studenta (např. filtrace dat zatížených šumem, detekce objektů, nebo stavba mapy). V rámci práce bude také analyzován nárůst výpočetního výkonu oproti stávající CPU implementaci. Výsledky práce budou ověřeny na několika platformách (dronech) skupiny Multirobotických systémů (MRS).
Bibliography:Bude upřesněno dle konkrétních dovedností a zájmů studentů
Responsible person: Petr Pošík