Detail of the student project

List
Topic:Plánování pohybu robotů s využitím neuronových sítí
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Vojtěch Vonásek, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:
V úloze plánování pohybu je úkolem nalézt cestu případně trajektorii pro přesunutí zadaného objektu mezi dvěma místy. Kromě robotiky nalézá tato úloha uplatnění v řadě zajímavých aplikací (podpora v CAD systémech, testování dosažitelnosti objektů v budovách,...).
Cílem této práce je navrhnout rozšíření klasických plánovacích metod o strojové učení, např. za účelem zrychlení detekce kolizí nebo predikci směrů pohybu.

Práce vyžaduje základní znalosti strojového učení, ideálně znalosti některého z frameworků pro učení neuronových sítí nebo tzv. reinforcement learning, schopnost programovat v c/c++/python a základní práce v unix/linux prostředí.
Responsible person: Petr Pošík