Detail of the student project

List
Topic:Lokalizace dronu v lese
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:RNDr. Petr Štěpán, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Otestujte algoritmy pro SLAM dronů. Navrhněte a otestujte vlastní algoritmus, případně vylepšení existujícího algoritmu.
Responsible person: Petr Pošík