Detail of the student project

List
Topic:Tvorba volumetrických map z dat 3D LiDARu
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Matěj Petrlík
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem projektu je se seznámit s problematikou volumetrického mapování, provést rešerši dostupných state-of-the-art algoritmů a vybrat vhodnou metodu pro integraci do systému pro navigaci prostředím s překážkami pomocí dat z 3D LiDARu.
Responsible person: Petr Pošík