Detail of the student project

List
Topic:ROADEF Challenge 2022: optimalizace nakládání kamionuㅤ
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. David Woller
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Během projektu se budete (v rámci týmu) účastnit mezinárodní soutěže ROADEF Challenge 2022.
ROADEF Challenge je prestižní soutěž s více než dvacetiletou historií.
Zaměřuje se na praktické problémy kombinatorické optimalizace, které jsou formulovány průmyslovým partnerem (v minulosti např. Google, SNCF, RTE).
https://www.roadef.org/challenge/2022/en/

Soutěžní problém pro letošní ročník zadává firma Renault a týká se optimalizace nakládání kamionu (bude upřesněno v červenci 2022).
Cílem je navrhnout a efektivně naimplementovat algoritmus na míru danému problému.
Lze předpokládat, že algoritmus bude kombinovat vlastní heuristické metody a exaktní solvery.
Trvání soutěže je zhruba 1 rok a na projekt lze navázat závěrečnou prací (BP, DP).

Tým laboratoře IMR se úspěšně účastnil minulého ročníku, kde obsadil 2. místo v kategorii.
https://www.ciirc.cvut.cz/a-student-team-from-ciirc-successful-in-roadef-challenge-2020/

Nutná znalost C++, zkušenost s Gurobi, jinými solvery a kombinatorickou optimalizací vítána.

Kontakt: wolledav@cvut.cz
http://imr.ciirc.cvut.cz/People/David
IMR CIIRC ČVUT
Responsible person: Petr Pošík