Detail of the student project

List
Topic:Srovnání různých reprezentací prostředí pro plánovací úlohy mobilní robotiky
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:IMR
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:• Ve skupině Mobilní a inteligentní robotiky na CIIRC ČVUT vyvíjíme algoritmy pro plánování časově-efektivních tras pro mobilní roboty operující v alespoň částečně známém prostředí s překážkami. Plánovací úlohy zahrnují inspekci zadaných oblastí (nebo celého prostředí) nebo hledání objektu zájmu v tomto prostředí.

• Existující řešení pro tyto úlohy se dají rozdělit podle použité reprezentace prostředí: jedna odnož algoritmů plánuje na mřížce (grid mapě), přičemž robot je často reprezentován jako jedna buňka, druhá odnož uvažuje spojité polygonální prostředí (polygon s dírami), přičemž robot je reprezentován buď pomocí bodu nebo kruhu. Přestože je možné v praxi tyto reprezentace mezi sebou převádět, v odborné literatuře neexistuje dostatek srovnání mezi těmito dvěma přístupy.

• Cílem práce bude provedení experimentálního srovnání existujících plánovacích algoritmů na obou reprezentacích na základě kvality řešení a délce výpočetního času. Úkolem studenta bude mimo jiné naimplementovat metody pro obousměrný převod mezi grid mapou a polygonem s dírami v jím zvoleném programovacím jazyce (např. Python nebo C/C++).

• Téma je vhodné pro softwarově zaměřené studenty se zalíbením v robotice.

• Nabízím aktivní přístup k vedení práce.

• Kontakt: jan.mikula@cvut.cz

• Web: http://imr.ciirc.cvut.cz/People/Jan

• Laboratoř: http://imr.ciirc.cvut.cz/Lab/Lab

• IMR CIIRC ČVUT
Responsible person: Petr Pošík