Detail of the student project

List
Topic:Inteligentní automatické řízení expozice kamery pro robotické vnímání
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Matouš Vrba
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Správné nastavení doby expozice a zesílení kamery má zásadní vliv na kvalitu informace obsažené v zachyceném obraze. I přesto je ale často tento problém delegován na naivní nebo proprietární algoritmy integrované v dané kameře, které nejsou robustní pro obecné robotické vnímání.

Proveďte rešerši a srovnání inteligentních metod řízení doby expozice a zesílení kamery. Vyberte a implementujte vhodné řešení pro nasazení na bezpilotních letounech. Implementované řešení experimentálně otestujte.
Bibliography:N. Sampat, S. Venkataraman, T. Yeh, R. Kremens, "System implications of implementing auto-exposure on consumer digital cameras," Sensors, Cameras, and Applications for Digital Photography, pp. 100-107, 1999.
U. Shin, J. Park, G. Shim, F. Rameau, I. S. Kweon, "Camera Exposure Control for Robust Robot Vision with Noise-Aware Image Quality Assessment," IROS, pp. 1165-1172, 2019.
E. Onzon, F. Mannan, F. Heide, "Neural Auto-Exposure for High-Dynamic Range Object Detection," CVPR, pp. 7710-7720, 2021.
Responsible person: Petr Pošík