Detail of the student project

List
Topic:Tvorba motorických primitiv pro humanoidního robota Pepper
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Michal Vavrecka
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Vytvořte základní soubor motorických akcí pro humanoidního robota Pepper a systém pro jejich řetězení do komplexnějších sekvencí na základě specifických parametrů. Otestujte na relných úlohách
Responsible person: Petr Pošík