Detail of the student project

List
Topic:Data mining pro zlepšení vícekriteriální evoluční optimalizace
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:prof. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
Announce as:Diplomová práce, Semestrální projekt
Description:K nejrychleji se rozvíjejícím informačním technologiím patří od první poloviny 90. let tzv. data mining ("vytěžování dat"). Pod tímto názvem se skrývají metody umožňující z nepřehledné spousty primárních dat, s níž se dnes setkáváme prakticky všude, extrahovat modely, jež jsou abstrakcemi znalostí v datech latentně obsažených. Jednou z oblastí, v nichž se znalosti extrahované z dat stále více využívají, je optimalizace. Nejznámějšími příklady používání data miningu pro zlepšení optimalizace je používání Gaussovských procesů v bayesovské optimalizaci a používání řady regresních modelů jako náhradních modelů v nákladné black-box optimalizaci. Oba tyto přístupy se ale používají především pro tradiční jednokriteriální optimalizaci. Pro podstatně složitější vícekriteriální optimalizaci se znalosti extrahované z dat metodami data miningu začaly využívat teprve v posledním desetiletí. Příspěvkem k využívání metod data miningu v této oblasti, konkrétně ve vícekriteriální evoluční optimalizaci, by měla být i tato diplomová práce.
Bibliography:viz https://www.cs.cas.cz/~martin/diplomka66.html
Responsible person: Petr Pošík