Detail of the student project

List
Topic:Segementace objektů z dat Lidaru
Department: Multirobotické systémy
Supervisor:RNDr. Petr Štěpán, Ph.D.
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Seznamte se z metodami detekce objektů z lidarových dat z uvedené literatury.
Vyberte alespoň jednu metodu, implementujte ji a otestujte na reálných datech z Lidaru.
Dosažené výsledky zdokumentujte.
Bibliography:Börcs, Attila, Balázs Nagy, and Csaba Benedek. "Instant object detection in lidar point clouds." IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters 14.7 (2017): 992-996.
Tian, Yifei, et al. "A 3D Object Segmentation Method Using CCL Algorithm for LiDAR Point Cloud." Advances in Computer Science and Ubiquitous Computing. Springer, Singapore, 2021. 371-377.
Maosheng Ye, Shuangjie Xu, Tongyi Cao: HVNet: Hybrid Voxel Network for LiDAR Based 3D Object Detection; Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020, pp. 1631-1640
Song, Wei, et al. "Classifying 3D objects in LiDAR point clouds with a back-propagation neural network." Human-centric Computing and Information Sciences 8.1 (2018): 1-12.
Responsible person: Petr Pošík