Detail of the student project

List
Topic:String art
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Petr Pošík, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem projektu je seznámit se s tzv. string-artem a prozkoumat algoritmy, které se používají k jeho vytváření.
Bibliography:Dodá vedoucí práce.
Responsible person: Petr Pošík