Detail of the student project

List
Topic:Srovnání mapovacích metod pro praktické nasazení na UAV
Department: Multirobotické systémy
Supervisor:Ing. Matouš Vrba
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Seznamte se s principy fungování mapovacích metod a proveďte rešerši metod vhodných pro nasazení na UAV.
Integrujte alespoň dvě vybrané mapovací metody do MRS UAV systému (github.com/ctu-mrs/mrs_uav_system) a porovnejte je z hlediska přesnosti, robustnosti a efektivity na datech zachycených v reálném lesním prostředí a v simulaci.
Navrhněte možné způsoby zlepšení vlastností daných metod (uvažujte například známou nejistotu pózy UAV, pohybující se objekty v prostředí apod.).
Bibliography:[1]: Hornung, Armin, Kai M. Wurm, Maren Bennewitz, Cyrill Stachniss, and Wolfram Burgard. "OctoMap: An efficient probabilistic 3D mapping framework based on octrees." Autonomous robots 34, no. 3 (2013): 189-206.
[2]: Duberg, Daniel, and Patric Jensfelt. "UFOMap: An efficient probabilistic 3D mapping framework that embraces the unknown." IEEE Robotics and Automation Letters 5, no. 4 (2020): 6411-6418.
Responsible person: Petr Pošík