Detail of the student project

List
Topic:Plánování cest s rozdílnou třídou homotopie v prostředí s překážkami
Department: Multirobotické systémy
Supervisor:Ing. Robert Pěnička, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem práce je navržení algoritmu plánování cest s rozdílnou třídou homotopie. Úkolem je navrhnout rychlé metody plánování mezi dvěma body skrze prostředí s překážkami, tak aby nalezené cestly měli jiné třídy homotopie.
Bibliography:[1] R. Penicka and D. Scaramuzza, "Minimum-Time Quadrotor Waypoint Flight in Cluttered Environments," in IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 7, no. 2, pp. 5719-5726, April 2022.
[2] B. Zhou, J. Pan, F. Gao and S. Shen, "RAPTOR: Robust and Perception-Aware Trajectory Replanning for Quadrotor Fast Flight," in IEEE Transactions on Robotics, vol. 37, no. 6, pp. 1992-2009, Dec. 2021.
[3] E. Schmitzberger, J. L. Bouchet, M. Dufaut, D. Wolf and R. Husson, "Capture of homotopy classes with probabilistic road map," IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2002, pp. 2317-2322 vol.3.
Responsible person: Petr Pošík