Detail of the student project

List
Topic:Predikce hodu kostky pomocí strojového učení
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Mgr. Michal Vavrečka, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Vytvořte v toolboxu myGym prostředí, ve které je kostka inicializována v náhodné poloze na robotické ruce. Tyto úvodní podmínky jsou uloženy jako vstup do predikční neuronové sítě společně s informací o síle hodu (pohyby kloubu robota během hodu). Po dopadu je zaznamenáno číslo na kostce, které slouží jako učební signál pro neuronovou síť. Natrénujte neuronovou síť, která na vstupech obsahuje konfiguraci objektu a polohu robotického ramene a sílu hodu a na výstupu je číslo které padne. Po natrénováni změřte kvalitu predikce hozeného čísla oproti skutečnému výsledku. Porovnejte s lidskými schopnostmi predikovat hod.
Responsible person: Petr Pošík