Detail of the student project

List
Topic:Rozpoznávání entit v dialogových systémech
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jan Pichl
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Rozpoznávání entit je jednou ze základních NLU úloh využívaných nejen v dialogových systémech. Jedná se o úlohu labelování sekvence, ve které dochází k přiřazení labelu každému jednotlivému token v sekvenci (např. slovu ve větě). Př.: “My favorite movie is Matrix.” je olabelováno jako “O O O O Movie”, kde každému slovu je přiřazeno buď “O” - outside - nejedná se o entitu, nebo konkrétní typ entity, v tomto případě Movie.
Bibliography:LI, Jing, et al. A survey on deep learning for named entity recognition. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2020, 34.1: 50-70.
DING, Ning, et al. Few-nerd: A few-shot named entity recognition dataset. arXiv preprint arXiv:2105.07464, 2021.
Responsible person: Petr Pošík