Detail of the student project

List
Topic:Vztah fuzzy konjunkcí a jejich generátorů
Department: Strojové učení
Supervisor:prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Fuzzy konjunkce (trojúhelníkové normy) slouží k interpretaci konjunkce ve fuzzy logikách. Mohou být alternativně popsány pomocí generátorů (aditivních nebo multiplikativních). Málo je známo o vlivu lokálních změn jednoho popisu na změny druhého. Aspoň jeden výsledek v tomto směru je v práci [1].
Bibliography:[1] Navara, M., Petrík, M.: Generators of fuzzy logical operations. In: H.T. Nguyen, V. Kreinovich (eds.), Algebraic Techniques and Their Use in Describing and Processing Uncertainty, Studies in Computational In- telligence 878, Springer, 89–112, 2020. DOI 10.1007/978-3-030-38565-1_8
[2] Klement, E.P., Mesiar, R., Pap, E.: Triangular Norms.Trends in Logic, vol. 8. Kluwer Academic
Publishers, Dordrecht, Netherlands, 2000.
[3] Popovič, A.: Approximating by Fuzzy Conjunctions. Bachelor Thesis, Czech Technical University in Prague, 2020.
Responsible person: Petr Pošík