Detail of the student project

List
Topic:Autonomní přejezd silnice mobilním robotem
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Mgr. Martin Pecka, Ph.D.
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem projektu je navrhnout, naimplementovat a experimentálně ověřit algoritmus pro autonomní přejíždění silnice mobilním robotem.

Algoritmus bude využívat veřejně i komerčně dostupné údaje o terénu a detekce projíždějících automobilů k rozhodnutí, ve kterých okamžicích je zahájení manévru bezpečné.
Bibliography:https://wiki.openstreetmap.org

J. Choi et al., "Environment-Detection-and-Mapping Algorithm for Autonomous Driving in Rural or Off-Road Environment," in IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 13, no. 2, pp. 974-982, June 2012, doi: 10.1109/TITS.2011.2179802.

A. Chand and S. Yuta, "Navigation strategy and path planning for autonomous road crossing by outdoor mobile robots," 2011 15th International Conference on Advanced Robotics (ICAR), 2011, pp. 161-167, doi: 10.1109/ICAR.2011.6088588.

N. Radwan, W. Winterhalter, C. Dornhege and W. Burgard, "Why did the robot cross the road? — Learning from multi-modal sensor data for autonomous road crossing," 2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2017, pp. 4737-4742, doi: 10.1109/IROS.2017.8206347.
Responsible person: Petr Pošík