Detail of the student project

List
Topic:Plánování trasy pro autonomní sběr informací
Department: Multirobotické systémy
Supervisor:Kelen Cristiane Teixeira Vivaldini, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Bezpilotní letouny (UAV) se již používají pro řadu aplikací v neznámých prostředích. Úkolem je lánovat mise pro UAV v situacích, kdy stroj musí navštívit a prozkoumat určitou oblast a analyzovat ji v reálném čase, pro určení trasy, kterou má následovat. Tato návštěva probíhá s maximalizací oblasti hledání z definice trajektorií, což umožňuje shromažďovat informace pro získání znalostí o prostředí a poskytnutí mapy. Tento problém můžeme definovat jako informativní plánování dráhy a autonomní průzkum, což vede k situaci, kdy je nutné definovat trajektorii UAV za okolností, kdy jsou funkce s počátku neznámé a jejich vyhodnocení by bylo nákladné. V této souvislosti je předmětem této práce návrh algoritmu plánování cesty pro rozhodování založené na získávání informací o prostředí s ohledem na specifická omezení.
Responsible person: Petr Pošík